Veritas Academy

VERITAS YURTDIŞI DANIŞMANLIK

İNGİLTERE'DE TIP EĞİTİMİ

BMAT sınavı, Cambridge Üniversitesi imzasıyla hayata geçirilen ve 2003 yılından bu yana dünyanın önde gelen birçok üniversitesi tarafından kabul gören bir bölüm giriş sınavıdır. Türkçe anlamı ile Biyomedikal Kabul Testi olarak isimlendirilen ve açılımı BioMedical Admissions Test olan BMAT sınavı; Avrupa’da tıp, biyotıp, diş hekimliği ve veteriner hekimlik gibi bölümlerde eğitim alma hedefi bulunan öğrenci adayları için başvuru sürecinin bir parçası olarak kabul edilmektedir.

BMAT SINAV YAPISI

BioMedical Admissions Test, toplamda 3 bölümden oluşan ve hem çoktan seçmeli soruların hem de metin yazma zorunluluğunun bulunduğu bir sınavdır. Çoktan seçmeli soruların yer aldığı ilk 2 bölümde her bir soru 1 puan değerindedir. Sınav sonuçlarının değerlendirme sürecinde ise her bölümden alınan puanlar 1 ila 9 arası bir skalada hesaplanır. Her bölüm için toplam değerlendirme yine en yüksek 1, en düşük 9 puan olacak biçimde BMAT ölçeğine dönüştürülür.

Sınava katılan adaylar ortalama olarak 5 puan civarında bir başarı elde etmektedir. Bununla birlikte 6.0 ve üzeri puanlamanın ‘iyi derece’ kategorisinde değerlendirilmesi söz konusudur. İlk 2 bölümden sonra adayların yazma deneyimini gerçekleştirdikleri “Essay” bölümü ise 0-5 puan arasında ve A, C veya E notları ile değerlendirilmektedir.

BMAT sınavı hem adayların sonrasında okuyacakları bölümlerin iddiası hem de üniversitelerin kalitesi ve ünü doğrultusunda hazırlanan zor bir sınavdır. Bu nedenle hedeflenen başarıya ancak özenli, programlı ve bilinçli şekilde hazırlanan adaylar ulaşabilmektedir. BMAT’a hazırlanırken dikkat edilecek şu maddeler ile daha iyi sonuçlar almak da mümkündür:

 • Geçmiş BMAT sınavlarına göz gezdirmek ve bununla ilgili yazılmış makaleleri incelemek, adayların sınav sorularına yönelik fikir sahibi olmasına yardımcı olacaktır.
 • Sınava hazırlık sürecinde adayların kendi kendilerine veya uzman eşliğinde uygulayacakları deneme sınavları, BMAT bölümlerine ayrılması gereken sürenin programlanması adına pratik yapma şansını sağlayacaktır.
 • Test spesifikasyonlarını kontrol etmek de hazırlık sürecinde önemli bir noktadır.
 • Adayların, CAAT (Cambridge Assessment Admissions Testing) web sitesi üzerinden ulaşabilecekleri videolar ve hazırlık kılavuzları da BMAT’a çalışırken işlerine fazlaca yarayacak dokümanlardır.

BMAT SINAV İÇERİĞİ

Adayların, üniversite lisans düzeyinde eğitim görebilmeleri adına gerekli olan matematiksel ve bilimsel bilgilere hakim olduklarının ve bunun yanında eleştirel düşünme, problem çözme, yazılı iletişim kurma, kriz yönetme ve fikir geliştirme gibi önemli becerileri yeterli düzeyde yerine getirebildiklerinin test edildiği BMAT, toplamda 2 saat süren bir sınavdır. Toplamda 62 sorudan ve bir yazma görevinden (Adaylar burada, 3 farklı sorudan birini seçerek ilgili kompozisyonu yazmalıdır.) oluşan bu sınav, ağırlıklı olarak adayların mevcut bilgileri kullanma yetenek ve kapasitelerini değerlendirmektedir. Bu açıdan bakıldığında yalnızca bir bilgi ölçme sınavı olmayan BioMedical Admissions Test, tıp ile alakalı herhangi bir bölüm bilgisinin de yer verilmediği bir sınavdır. BMAT sınavında alınan puanlar, yalnızca sınavın uygulandığı yıl içerisinde geçerli olmaktadır. Alınan puanı diğer senelerde kullanmak imkansızdır. Bu kuralın adaylara yönelik avantajı ise, geçmiş düşük sınav puanlarının mevcut yıl içerisindeki sınav sonucu üzerinde herhangi bir olumsuz etki sağlamıyor olmasıdır.

Yetenek ve Beceri Bölümü

Bu bölümde genel olarak adayların bir argümanı anlama, problem çözme ve sunulan verilerden çıkarım yapma becerileri test edilmektedir. 35 soru için her bir adaya 60 dakikalık zamanın verildiği yetenek ve beceri bölümünde, çoktan seçmeli ve kısa cevaplı sorulara yer verilmektedir.

Bilimsel Bilgi ve Uygulamalar Bölümü

Toplamda 27 sorunun sorulduğu ve adaylara tamamlamaları için 30 dakika sürenin verildiği bilimsel bilgi ve uygulamalar bölümünde, matematik ve fen bilimleri konularını içeren sorular yer almaktadır. Bu bölüm için adaylar, lise müfredatındaki hemen her konudan sorumludur. Zaman içerisinde değişken müfredatlara parallel olarak, bu bölümde sorulan sorular da revise edilmektedir. Adayların özellikle hazırlık sürecinde bu konuyu göz önünde bulundurmaları ve dönemin müfredatı ile çalışma programlarını karşılaştırmaları önemlidir. Bu bölüm, aynı zamanda bir adayın tipik olarak Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik derslerinde kapsanan bilimsel bilgileri 16 yaşına kadar uygulama becerisini de test etmektedir.

Yazma Bölümü

30 dakika süresince adayın fikirleri seçme, geliştirme ve düzenleme becerilerinin test edildiği yazma bölümünde aynı zamanda bu bilgileri kısa, etkili ve anlaşılır bir şekilde yazılı olarak iletme yeteneği de değerlendirilmektedir. Bu bölümde puanlama iki farklı inceleme uzmanı tarafından yapılmaktadır. Bir uzman, adayın sunduğu kaliteli içerik için 0-5 puan arasındaki ölçek dahilinde puanlama yapmakta ve diğer uzman ise A, C, E ölçeğini kullanmak üzere adayın İngilizce kullanma becerisini değerlendirmektedir. Lisans başvuru sürecinde ise adayın girmek istediği her kuruma yazdığı kompozisyonun bir görüntüsü verilmektedir. İki dilli sözlükler dahil olmak üzere hesap makineleri ve klasik sözlüklerin sınav süresince kullanımına izin verilmemektedir

 • Staffordshire University.
 • The University of Aberdeen
 • The University of Birmingham
 • The University of Bristol
 • The University of Manchester
 • King’s College London
 • The University of Dundee
 • Swansea University Medical School
 • Teesside University
 • The University of Edinburgh
 • The University of Cumbria
 • Buckinghamshire New University
 • Coventry University
 • York St John University
 • Harper Adams University College
 • University College Birmingham
 • London Metropolitan University
 • Bucks New University
 • The University of Bedfordshire
 • University Campus Suffolk